προϊόντα

Sturdy

SA-300 MB

κωδ. STR026

Υγρός κλίβανος Class B, 40lt.