προϊόντα

Riester

1380 VAQUEZ

κωδ. TNS006

  • Ωρολογιακό πιεσόμετρο τύπου Vaquez Laubry εργονομικού σχεδιασμού για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. 
  • Το ρολόι είναι προσαρμοσμένο στην περιχειρίδα, διευκολύνοντας τον ιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης.
  • Διαθέτει μικροφίλτρο για τον έλεγχο της ροής του αέρα και φίλτρο σκόνης για την προστασία του συστήματος μέτρησης . 
  • Βαλβίδα ακριβείας για την απελευθέρωση του αέρα.
  • Μανόμετρο διαμέτρου 49 mm με κλίμακα μέτρησης.
  • Διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg.
  • Περιχειρίδα περιφέρειας 24-32 cm με ιμάντες περίδεσης.
  • Εύρος μέτρησης 0-300 mmHg.
  • Ακρίβεια μέτρησης +/- 3 mm Hg.